Voorwaarden
 
Lees het onderstaande zorgvuldig door.

Aansprakelijkheid en verzekering
Al onze klanten dienen een reisverzekering te hebben. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deze verzekering. De polis dient te voorzien in adequate dekking van medische kosten als gevolg van ziekte of ongeval tijdens de vakantie met inbegrip van repatriëring in het geval van een noodsituatie.
 
Door bij ons te boeken geeft de klant aan zich bewust te zijn van de risico’s die inherent zijn aan een avontuurlijke excursie. Vientiane ByCycle kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, kwetsuur of dood. Klanten zullen Vientiane ByCycle niet aansprakelijk stellen voor dood, of schade als gevolg van ongelukken, geweld, natuurrampen, of criminele activiteiten.
 
Vientiane ByCyle verplicht zich tot volledige inzet optimale service te verlenen ter optimale tevredenheid van de klant.
 
Heeft u een klacht?
Als de klant een klacht heeft over de excursie dient hij deze zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van Vientiane ByCycle door in contact te treden met het kantoor in Vientiane.
 
Ongebruikte diensten
Als diensten die bij de prijs van de trip zijn inbegrepen zoals maaltijden, gebruik van de fiets, toegangsprijzen en drinkwater niet worden benut door onze klanten, geeft Vientiane ByCycle geen restituties in de vorm van geld.
 
Fysieke gesteldheid van de klant
De klant verklaart dat hij of zij niet lijdt aan een fysiek gebrek dat een risico vormt voor hemzelf of voor andere deelnemers aan de trip. Als dit wel het geval is, dient de klant Vientiane ByCycle daarvan van te voren in kennis te stellen.
 
Vientiane ByCycle behoudt het recht iedereen af te wijzen als wij deze persoon mentaal en/of fysiek niet in staat achten de trip te volbrengen of als deze persoon de voortgang van de trip verhindert. In die gevallen kan er geen sprake zijn van restituties of refunds. Een deelnemer aan de trip dient zich welwillend op te stellen jegens de andere deelnemers, hun gedragingen te respecteren en zich op te stellen in overeenstemming met de gebruiken en de cultuur van het land.